ป้ายบังคับ / Traffic signage

รับผลิตแผ่นป้าบจราจร

ป้ายเตือน และป้ายบังคับ

ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลค์ มาตรฐาน มอก.50 และ มอก.331 ขนาดความหนา 1.2 มม. และ 2 มม.

ใช้สติกเกอร์ชนิด Commercial Grade (3 ปี) , Engineer Grade (5 ปี) , High Intensity Grand (7 ปี) และ Diamond Grade (10 ปี) มาตรฐานมอก. 606