เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ซีอุส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสีจราจร ป้ายจราจร ผลิตยางมะตอย และอุปกรณ์สำหรับจราจรทุกประเภท
                           รับเหมาติดตั้งป้ายจราจร รับเหมาทำถนน โดยบริษัท ซีอุส (ประเทศไทย) จำกัด 
      เป็นผู้ผลิตสีจราจรที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการจราจร 
       เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จึงทำให้บริษัทพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางความปลอดภัย
            ทางการจราจรอย่างต่อเนื่องครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
        ผนวกกับการบริการอย่างมืออาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์จราจรต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
                          ส่งผลให้บริษัทฯมีผลงานมากมายอันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น
                         กรมทางหลวง(ทล) กรมทางหลวงชนบท เทศบาล อบต. อบจ. และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ 
      เซ็นทรัลกรุ๊ป เดอะมอลล์ บริษัทและโรงงานทั่วประเทศ โดยผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO มอก. IET IP ฯลฯ อีกมากมาย