หมุดสะท้อนแสง / Reflective road stud

จำหน่ายปุ่มสะท้อนแสง 2 หน้า ปุ่มสะท้อนแสงแบบกลม รับแรงกระแทกได้สูง 

ปุ้มสะท้อนแสงทำมาจากกระจกที่รับแรงกระแทกได้มากกว่า 20 ตัน

ปุ่ม city stud วางไว้ตรงจุดห้ามเปลี่ยนเลน