ลูกแก้วสะท้อนแสง / Glass beads

ลูกเเก้วสะท้อนเเสงสำหรับโรยเครื่องหมายบนผิวทาง มีจำหน่าย 3 ประเภท

ลูกแก้วสะท้อนแสงประเภทที่ 1

  • ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับผสมกับสี ขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก. 543-2550

ลูกแก้วสะท้อนแสงประเภทที่ 2

  • ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยพร้อมกับตีเครื่องหมายถนน ขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก. 543-2550

ลูกแก้วสะท้อนแสงประเภทที่ 3

  • ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับผสมสีและโรยพร้อมกับตีเครื่องหมายถนนขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม ข้อกำหนดมาตรฐาน มอก. 543-2550