ป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ YOUR SPEED
ReadyPlanet.com
dot
dot
Products
dot
bulletเครื่องหมายจราจร (ป้ายบังคับ) / Traffic Signage
bulletเครื่องหมายจราจร (ป้ายเตือน) / Traffic Signage
bulletเครื่องหมายจราจร (ป้ายเตือนก่อสร้าง) / Traffic Signage
bulletเครื่องตีเส้น S1 , S2
bulletเครื่องตีเส้น รุ่น SA
bulletเครื่องตีเส้น รุ่น 2850 PowerLiners
bulletป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ YOUR SPEED
bulletเป้าสะท้อนแสง
bulletเทปสะท้อนแสง ORALITE® VC 104+ เกรดแข็ง
bulletป้ายชื่อซอย
bulletยางมะตอยสำเร็จรูป / Ready Mix Asphalt
bulletงานสติ๊กเกอร์ต่างๆ / Vehicles Graphic
bulletกิจกรรม / Activities events
bulletสินค้าอื่นๆ / New products
dot
News

dot
bulletDealer seeking
bulletLink Website
bulletwww.trafficproduct.com
bulletwww.rachawadeethaispa.com
bulletwww.trafficbkk.com
bulletwww.cnn.com
bulletwww.manager.co.th.
bulletwww.thaitv3.com
bulletwww.tv5.co.th
bulletwww.ch7.com
bulletmodernine.mcot.net
bulletnbttv.prd.go.th
bulletwww.ppi-southafrica.com
bulletwww.thaitoursouthafrica.com
ป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ YOUR SPEED

ป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ Your Speed Sign เป็นป้ายไฟ LED สำหรับตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะและแสดงค่าความเร็วที่ตรวจวัดได้บนป้าย LED เป็นตัวเลขดิจิตอล 2 หลัก

เมื่อรถวิ่งเข้ามาสู่ป้าย  (เครื่องจะจับความเร็วในระยะ 2-140 ม.จากด้านหน้าป้าย)

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ควบคุม โดยพิจารณาจากสภาพถนน

 

มาตรฐานการตรวจจับยานพาหนะที่วิ่งผ่านและแสดงผลลักษณะดังนี้

 • หากยานพาหนะมีความเร็วไม่เกิน 50% ของความเร็วที่กำหนด ป้ายจะไม่แสดงความเร็วใดๆ
 • หากยานพาหนะมีความเร็วระหว่าง 50% แต่ไม่เกินความเร็วที่กำหนด ป้ายจะแสดงความเร็วรถจริง
 • หากยานพาหนะมีความเร็วเกินความเร็วที่กำหนดแต่ไม่เกิน 130% ของความเร็วที่กำหนด ป้ายจะแสดงความเร็วรถจริงแบบกระพริบ
 • หากยานพาหนะมีความเร็วเกิน 130% ของความเร็วที่กำหนด ป้ายจะไม่แสดงความเร็วรถ แต่จะแสดงสัญลักษณ์เตือนเฉพาะตามที่ผู้ใช้กำหนด

 

 

รายละเอียด

 • อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ชนิดเรดาร์ Microwave K-band ความถี่ไม่น้อยกว่า 150GHz
 • ขนาดป้าย 210×90 ซม.(หรือตามที่ลูกค้าต้องการ)
 • ใช้หลอด LED ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001
 • กล่องป้ายผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
 • มีฝาครอบป้องกันส่วนแสดงผล ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
 • กล่องป้าย LED, ตู้เก็บแบตเตอรี่และแผงวงจรควบคุมผ่านระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP 54 หรือ NEMA 3
 • การตั้งค่าต่าง ๆ สามารถปรับตั้งได้จากปุ่มควบคุม
 • สามารถทำงานได้ ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 75 องศาเซลเซียส
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 Ah
 • แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60W
 • มีติดแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606-2549 แบบที่ 9

      Copyright © 2010 All Rights Reserved.